Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

22:20
caspis
22:18
caspis
22:18
caspis
22:16
3916 2eba 500
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
22:15
2700 c23a
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viairmelin irmelin
caspis
22:15
3126 59aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
caspis
22:14
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte viairmelin irmelin

August 26 2019

caspis
19:49
4889 e460 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
caspis
19:46
7131 c313
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
caspis
19:46
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
caspis
19:45
5972 68cd 500
Reposted fromregcord regcord viairmelin irmelin
19:44
4249 3539 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
19:32
6404 2249
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
19:31
6537 7123 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

August 06 2017

19:39
5335 8ec5
caspis
19:36
3692 a1b4 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
caspis
19:36
2115 78ae
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
caspis
19:34
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamandd mandd
caspis
19:34
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viamaua maua

July 14 2017

caspis
19:35
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianowezsie nowezsie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl