Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

19:39
5335 8ec5
caspis
19:36
3692 a1b4 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
caspis
19:36
2115 78ae
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
caspis
19:34
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamandd mandd
caspis
19:34
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viamaua maua
19:39
5335 8ec5
caspis
19:36
3692 a1b4 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
caspis
19:36
2115 78ae
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
caspis
19:34
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamandd mandd
19:39
5335 8ec5
caspis
19:36
3692 a1b4 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
caspis
19:36
2115 78ae
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
19:39
5335 8ec5
caspis
19:36
3692 a1b4 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
19:39
5335 8ec5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl