Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

caspis
19:38
8268 39b9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaduzazet duzazet
19:38
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaduzazet duzazet
19:36
0596 48fd
Reposted fromstay-here-tonight stay-here-tonight viahomczi homczi
caspis
19:35
19:34
caspis
19:32
3793 fe20 500
Reposted fromdudku dudku vianoisetales noisetales

May 07 2017

caspis
21:09
1672 5ccb
caspis
21:02
9853 bd0d
Reposted fromGIFer GIFer viavertheer vertheer

April 28 2017

06:06
5902 bce2 500
Reposted fromidiod idiod viasatyra satyra
caspis
05:56
9850 0269
Reposted fromtoft toft viainsanedreamer insanedreamer
caspis
05:53
Reposted frommayamar mayamar viahomczi homczi
caspis
05:51
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
05:50
0734 a3ac

drmottershead:

We’re his friends. We do what the Doctor’s friends always do. As we’re told.

Reposted fromperkinssandknope perkinssandknope viaTARDIS TARDIS
05:50
9879 ead0 500
05:49
1236 1ffe
Reposted fromfreakish freakish viakajagie kajagie
05:46
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

Reposted fromfine-arts-paintings fine-arts-paintings viamaua maua
caspis
05:46
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viamaua maua
caspis
05:45
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
caspis
05:45
2086 bbb1 500
The Earth is not round nor flat - the Earth is Poland. 
Reposted fromUbik Ubik viasatyra satyra
caspis
05:44
3834 14bb 500
Reposted fromKrebs Krebs viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl