Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

19:39
5335 8ec5
caspis
19:36
3692 a1b4 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
caspis
19:36
2115 78ae
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
caspis
19:34
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamandd mandd
caspis
19:34
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viamaua maua

July 14 2017

caspis
19:35
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianowezsie nowezsie
caspis
19:35
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu vianowezsie nowezsie
19:30
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viairmelin irmelin
19:29
4747 2767
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die viairmelin irmelin
caspis
19:25
3424 6302 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
19:24
4896 20b1

doc-acher:

giflounge:

There’s something about this cat’s jump…

She’s beauty, she’s grace.

June 26 2017

caspis
19:17
4779 8531 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
caspis
19:17
6308 68db 500
Relacje międzyludzkie.
Reposted frompaatryk paatryk viasatyra satyra
caspis
19:15
0077 a8c4
Reposted fromgarazowka garazowka viafelicka felicka
caspis
19:15
2896 2240
Reposted frompoppyseed poppyseed viafelicka felicka

May 13 2017

caspis
21:37
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik
21:34
2401 fe9c
Reposted fromfreakish freakish viavertheer vertheer
21:30
9397 58db 500

guacaloveme:

this makes me want to be alive

Reposted fromfreakish freakish viavertheer vertheer
21:30
9399 31e6 500

ollebosse:

Balloon Concerto – Federico Picci

Reposted fromfreakish freakish viavertheer vertheer
caspis
21:29
Reposted frombluuu bluuu viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl